Basın ve Yayın

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

Konusuyla ilgili her türlü reklam ve tanıtıcı unsurlu filmler çekmek veya başkalarına çektirmek, ışıklı ve ışıksız tabela, reklam ve ilan işlerini ifa etmek.

  1. Reklam ve halkla ilişkiler ajanslığı yapmak, her türlü basın,yayın,radyo ve televizyonda hakiki ve hükmi şahısların reklam ve ilan işlerim ifa etmek.
  2. Şirket her türlü reklam işleri yapar ve bu amaçla; radyo, televizyon, video, gazete, dergi, el ilam gibi araç ve vasıtalardan faydalanır. Şirket her türlü reklam hizmetlerim sunar. Bilgisayar ve büro makineleri ile dizgi, baskı filmlerini hazırlar her türlü baskı tekniği ile basımını yapar. Şirket konusu ile ilgili reklam filmleri yapar. Bu filmlerin yapımında kullanılan araç ve gereç ve malzemelerinin ses görüntü ve iletişim araçlarının ve aksam ve parçalarının alımı, satımı, ithalatını ve ihracatım , dahili ticaretini yapar.
  3. Reklam ajansları kurmak yurt içinde ve yurt dışındaki basın yayın radyo televizyon kuruluşlarına yurt içinden ve yurt dışından reklam almak. Konusu ile ilgili pano, afiş tüm ve fotoğraf çekmek ve faaliyette bulunmak.
  4. Her türlü reklam kampanyaları hazırlamak, yürütmek işletmeciliğini yapmak. Konusu ile ilgili grafik işlemlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü sözlü ve yazılı basında reklamla ilgili organizasyonları yapmak ve katalog hazırlamak.
  5. Her türlü reklam ve eşantiyon malzemelerinin alım satımım yapmak, üçüncü şahıs veya firmalara imal ettirmek, toptan satışını ve pazarlamasını yapmak.
  6. Konusu ile ilgili tasarım, tanıtın sesli, görüntülü yazılı,fotoğraf,grafik basmak ve üç boyutlu reklam hizmetleri vermek, konusu ile ilgili toplu geziler düzenlemek yine konusu ile ilgili film,video,plak,kaset ve bilumum yayınlar yapmak.