Eski Eser Onarımı

 

  1. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışmdan makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.

Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınaî mülkiyet haklarım iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

Yurt içi ve yurt dışında eski eser onarımı tadilatı ve tamiratı ile eski eser ve antika özelliği taşıyan yapıt ve eserleri, tabloları, kitapları ve bu kapsamda tüm ürün ve malzemelerin kolleksiyonerliğini yapmak müzayede düzenlemek taşıma ve muhafazasını ve onarımlarını yapmak alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.