Gıda

  1. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, imalatını, ithalatım ve ihracatım yapmak, ilgili gıda maddelerini paketlemek için gerekli tesisler kurmak, devir almak, devretmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
  2. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak soğuk dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin imalatım, ithalatım ve ihracatım yapmak, pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan fabrika,imalathane satış mağazalarım açmak ve işletmek, devir almak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek.
  3. Her türlü bebek mamalarım almak, satmak, imalat ithalat ve ihracatım yapmak. Bebek mamaları ile ilgili han , yarı mamul ve mamul maddelerini almak, satmak, imalatım, ithalatını ve ihracatım yapmak.
  4. Gıda temizliği ve hijyeni ile ilgili maddeleri almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatım yapmak.
  5. Her türlü yaş kuru ve konserve sebze ve meyve almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatım yapmak.
  6. Her türlü içecek, meşrubat, maden suyu, memba suyu imalatını, alım, satımı ithalat ve ihracatım yapmak. Çay, şeker, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri imalatını, alımı, satımı, ithalat ve ihracatım yapmak.
  7. Her türlü hayvansal gıda maddelerinin imalatım, alım ve satımım, ithalat ve ihracatım yapmak. Her tür balık üretimi, alım ve satımı, ithalat ve ihracatım yapmak bu amaçla yapılacak yetiştiricilik için karada, akarsuda, gölde, gölette ve denizde tesisler kurmak, işletmek devir almak ve devretmek.