Güvenlik

  1. Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin verilmesidir.

Şirket yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanun gerektirdiği hallerde izin almak kaydı ile, aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur:

Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hasta hane, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okul, öğretim kurumlan, depo sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlat toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplantı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa soyguna yağmaya, yıkmayı çalışanların işten ah konmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak,

Güvenlik elemanları yetiştirmeye, her türlü kurum ve kuruluş ve şahısların güvenliğini sağlamaya bunlarla ilgili araç ve gereçleri ve donanımları temin etmeye, Bankalardan bankalara para taşımacılığı yapmaya vb.

Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,

Banka Otomatik Vezne Makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması hizmete sokulması ve bakımı,

Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi,

Her türlü özel tüzel kişder, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini           hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek,