Madencilik

  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satı şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımım yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,
  2. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesi-ne göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak. Altın Gümüş bakır bor demir elmas pırlanta yakut zümrüt bakır krom demir torlum boraks kömür ve paslanmaz ürünleri vb. Alımı-satımı ithalat ve ihracatı ve tesisler gurup işletmesini yapmak. Savunma ve uzay sanayi ve sanayinde kullanılan kimyevi maddeler uranyum vb. madenleri çıkartmak Kimyevi maddeler Uranyum vb. bunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında iş yapma ve ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak.

 

Her Türlü demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, Antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajım ve bakımım üstlenmek,