Otomobil

  1. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava deniz taşıt araçlarım, spor ve eğlence araçlarım, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, Tır, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makineleri ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarım ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarım alimim satımını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek işlerini bütün boyutları ile yapmak, bunların ithalatım- ihracatım, ithalat mutemetliğine yapmak yine bunların servis bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak.
  2. Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç balam, onarım, servis hizmetlerini de bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak.
  3. İnsan ve malların (Yük) kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarım kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.
  4. Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depolar ve antrepolar kurmak.
  5. Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alimim satımını ithalat ve ihracatım yapmak, tüketicilerin arzını gerçekleştirmek.
  6. Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajım yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçalarının ihracım ve satışım yapmak. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fuarlara katılmak.
  7. Oto galerileri açmak, işletmek ve işlettirmek.