Petrol

  1. Petrol ve petrol-doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,Yurtiçinde ve gerektiğinde yurtdışında ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, alimim satımım ithalat ve ihracatını yapmak.Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun içi ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurtiçindeki ve/veya yurtdışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak.Yurt içi ve yurt dışında her türlü petrol istasyonları işletmeye kiralamaya devretmeye ve devir anlaya her türlü bayilikler almaya ve vermeye.Petrol ve Doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak