Taşımacılık ve Kargo

  1. Yurt dışı veya yurt içi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve eşya(Yük taşımacılığı yapmak, eşya taşımacılığı işleri acenteliği kurmak, yapmak ve yaptırmak, her türlü yolcu ve taşın komisyonculuğu yapmak.
  2. Yurt dışı ve yurt içi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması, işletilme: ve bu konularda danışmanlık yapmak.
  3. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslar arası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmecilik taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, dağıtımcılık yapmak.
  4. Araç kurtarma, araç çekme, yük kaldırma ve tahliye işlerim yapmak. Bunlarla ilgili araçlar satın almak, ilgili tesisleri kurmak, nakil araçları satın almak, kiralamak, sözleşmeler tanzim etmek, fes etmek, ilgili tesisler, depo kurmak işletmek ve kurulmuş olanları satın almak ya da iştirak etmek
  5. Depo ve antrepo hizmetleri yapmak, yurt dışı ve yurt içinde depo ve antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek.
  6. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo veya antrepoların tamamını ve bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak.
  7. Müşteri uhtesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak.