Temizlik İşleri

  1. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve siteleri sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin, Fabrika, İşyeri, Bina, Hastane, Kam kurum ve kuruluşlarının iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplan hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Her türlü temizlik madde ı malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirge kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine t ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü temizlik işleri yapar.